تلفن: 33453673 - 023

فکس: 33453673 - 023

مدیریت فروش: 09125200371

دپارتمان پشتیبانی: 09193750476

ایمیل دپارتمان فروش: sales@tizbinco.ir

ایمیل دپارتمان پشتیبانی: support@tizbinco.ir

آدرس: سمنان میدان معلم کوچه ساختمان پزشکان ،روبروی مدیریت بانک قوامین