مرتب سازی بر اساس:
تعداد نمایش:

F400

قابلیت شناسائی و ثبت 120.000 رکورد و 3200 اثرانگشت و 30.000 کارت و کلمه عبور , اتصال از طریق شبکه و USB

1,740,000 تومان

UF100

قابلیت شناسائی و ثبت 80.000 رکورد و 1000 اثرانگشت و 1000 کارت و 200 چهره و کلمه عبور , اتصال ازطریق شبکه و USB

2,450,000 تومان

VF300

قابلیت شناسائی و ثبت 100.000 رکورد و 200 چهره و 10.000 کارت و کلمه عبور , اتصال از طریق شبکه و USB

1,250,000 تومان

آنتن X21 board8.2

مدل wide AD Asec

1,500,000 تومان

آنتن X21board 8.2

مدل slim AD ASEC

1,450,000 تومان

آنتن X5 board4.7

مدل slim AD ASEC

1,430,000 تومان

آنتن X5 board4.7

مدل wide AD Asec

1,300,000 تومان

آنتن X5 board8.2

مدل slim AD ASEC

1,200,000 تومان

آنتن X5 board8.2

مدل wide AD Asec

1,320,000 تومان

آنتن X9 board8.2

مدل دستگاه wide AD Asec

1,450,000 تومان